برای ارتباط با دفتر مجتمع صحافی تیام با شماره ۳۳۱۵۱۸۳۴- ۰۳۴ تماس حاصل فرمایید .